محصولات > لوازم خانگی > مراقبت از لباس > اتو > سری 2600
GC2675  [Hlink_Attach]
  • 2400 وات توان مصرفی برای گرم شدن در عرض 30 ثانیه


  • بخار لحظه ای تا 180 گرم


  • خروجی بخار تا 40 گرم بر دقیقه


  • دهانه بزرگ ورودی آب برای پر و خالی کردن راحت و سریع


  • کفی نازک امکان کنترل و مشاهده بهتر اتوکشی را فراهم می سازد علی الخصوص برای نقاط با دسترسی مشکل