محصولات > لوازم بهداشت شخصی > ریش تراش > S1000
S1030  [Hlink_Attach]
قیمت : 4360000 ریال
  • فن آوری Aquatec Wet & Dry: هر طور که راحت هستید اصلاح کنید، هم می توانید به صورت خشک و هم با ژل یا کف ریش به صورت مرطوب اصلاح نمایید.
  • تیغه های خود تیز شونده با لبه های گرد، به آسانی و بدون ایجاد خراش، روی پوست لغزیده می شود.