كالایی در گروه مورد نظر یافت نشد
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی
مجرای ورودی بزرگ
پارچ جمع آوری آبمیوه
محفظه بزرگ جمع آوری تفاله