همکاری با ما:   

فرم شناسایی نمایندگان خدمات پس از فروش استان ها
متقاضی اخذ نمایندگی :
              

مشخصات فروشگاه :

* نام فروشگاه : 
 استان :                     شهر :
* آدرس دقیق فروشگاه :     
* تلفن :                     فکس :       
سابقه فعالیت :               
آدرس پست الکترونیکی : 

نوع مالکیت :

               

مشخصات نماینده :

* نام و نام خانوادگی :       نام پدر :           
شماره شناسنامه :    
تاریخ تولد :                     محل تولد :   

شرایط فیزیکی فروشگاه :

مساحت :              
وضعیت دکوراسیون : ( در صورت امکان عکس فروشگاه ضمیمه گردد)
توضیح :                   
* عکس شماره 1 :    (فرمت مجاز : jpg - حداکثر حجم مجاز : 200 kb)
عکس شماره 2 :    (فرمت مجاز : jpg - حداکثر حجم مجاز : 200 kb)
عکس شماره 3 :   (فرمت مجاز : jpg - حداکثر حجم مجاز : 200 kb)
نحوه آشنایی فروشگاه با شرکت شکوفا الکتریک سرویس به چه صورت بوده است؟  
 میزان آشنایی شما بامحصولات بهداشتی و خانگی فیلیپس به چه میزان است؟
در حال حاضر فروشگاه در چه زمینه ای فعالیت دارد؟
آیا تا به حال سابقه نمایندگی ارائه خدات شرکت های داخلی و یا خارجی را داشته اید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ لطفاً نام ببرید
آیا فروشگاه قسمتی مجزا جهت انجام تعمیرات در نظر گرفته است؟
آیا فروشگاه دارای لوازم و تجهیزات مناسب برای انجام تعمیرات می باشد؟
آیا تخصص و امکانات لازم برای استفاده از منابع و امکانات نرم افزاری وجود دارد؟
آیا دارای مدرک و یا گواهینامه ای در این زمینه هستید؟ در صورت وجود توضیح دهید